O nas

Kancelaria Detektywistyczno-Windykacyjna VERITA oferuje Państwu
profesjonalne usługi detektywistyczne i windykacyjne.
Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu, ukończonym kursom
i szkoleniom, a także wysokiej kulturze osobistej osób reprezentujących
Veritę, jesteśmy w stanie zapewnić działającym na naszym terenie
firmom, instytucjom państwowym, a przede wszystkim mieszkańcom
pełen zakres usług wnikających z Ustawy z dnia 6 lipca 2001 o Usługach
Detektywistycznych, Usług Windykacyjnych oraz obsługi prawnej
w zakresie prowadzonych spraw.
Nie każdy z Nas ma możliwości i wiedzę aby we własnym zakresie
odzyskać swoje pieniądze, rozwiązać sprawy rodzinne czy sprawdzić
rzetelność swoich kontrahentów.
Obszar naszego działa to nie tylko Kwidzyn i okolice, ale również teren
całej Polski.
Zapewniamy Państwa, że we wszystkich podejmowanych czynnościach
kierujemy się zasadami etyki, lojalnością wobec zleceniodawcy
i szczególną starannością, aby nie naruszać wolności i praw człowieka
i obywatela.
Firma reprezentowana jest przez osoby posiadające licencję Detektywa
oraz uzyskały zgodę MSWiA pod numerem RD-70/2016 do wykonywania
tego typu działalności.