Detektywistyczne

1. Poszukiwanie osób
– poszukiwanie osób zaginionych,
– poszukiwanie dłużników uchylających się od spłat pożyczek, kredytów, alimentów itp.,
– poszukiwanie świadków na rzecz kancelarii adwokackich,
– ustalanie miejsca pobytu i poszukiwania osób ze zleceń komorników
sądowych, banków, towarzystw leasingowych oraz osób fizycznych.
2. Obserwacja osób
– ustalenia miejsca zamieszkania,
– ustalenia miejsca pracy,
– ustalenia kontaktów damsko-męskich,
– ustalenia faktu łamania zakazu konkurencji,
– ustalenia powiązań towarzyskich,
– ustalenia nałogów: narkomania, alkoholizm, hazard,
– ustalenia związków z sektami,
– ustalenia sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem,
– ustalenia harmonogramu dnia.
3. Usługi na rzecz osób fizycznych w zakresie wszelkiego rodzaju spraw
rodzinnych (rozwodowych, alimentacyjnych, spadkowych i innych).
4. Sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych towarzystwom ubezpieczeniowym.
7. Inne — według otrzymanego zlecenia